Een nieuwe vorm van begeleiden

Deze tijd en de huidige ontwikkeling in het onderwijs vraagt om een andere vorm van begeleiden. Voor veel docenten en studieloopbaanbegeleiders biedt dit een uitgelezen kans om hun begeleiding-skills uit te breiden en te verdiepen. Wij bieden op maat programma’s waarin deze ontwikkeling kan plaatsvinden.

Voor onze werkzaamheden hanteren we de niveaus van Bateson als uitgangspunt:  

In het begeleiden van studenten ligt de nadruk meestal op de onderste drie niveaus: over welke vermogens en vaardigheden moeten studenten beschikken om hun studie succesvol uit te oefenen en hoe wordt dat zichtbaar in gedrag ?

De praktijk laat echter zien dat interventies op deze niveau op het moment dat een student vastloopt meestal niet werken. Voorbeeld: dat een student prioriteiten moet stellen en deze opvolgen (gedrag) zodat er voldoende aandacht is voor de studie en deze daarmee succesvol kan afronden (omgeving) weet de student vaak zelf ook wel, dit teruggeven lost meestal niet veel op en kan zelfs leiden tot een tegengesteld effect, frustratie en nog meer gevoel van falen.

Een verandering op deze laatste twee niveaus leidt soms tot een verandering op de niveaus erboven, een verandering van de bovenste niveaus leidt per definitie tot een verandering op de onderste niveaus, en dat is waar de het Back on Track programma over gaat. Een krachtige intrinsieke motivatie op waarden niveau met een overeenkomstige mindset heeft een sterke invloed op vaardigheden (die veel sneller worden aangeleerd), op gedrag en daarmee uiteindelijk op de studieresultaten (omgeving).

In onze aanpak volgen we twee sporen: de weg van bewustwording (stap 1 in bovenstaande figuur) en daarna de weg van vormgeving (stap 2). Voor slb’ers (maar ook voor ons als trainers) betekent dat eerst inzicht krijgen in zichzelf op deze verschillende niveaus. Dit is een cruciale stap in het begeleiden van de studenten door de verschillende niveaus. De uitdaging ligt namelijk niet in het werken met de student maar in het werken met de reactie van de ander op onszelf: eerst contact, dan contract.

Ons programma ondersteunt docenten  in het maken van deze beweging om van daaruit studenten op een effectieve en bevredigende manier te kunnen begeleiden.

Een aantal voorbeelden van thema’s die we behandelen zijn: 

  • De kracht van support
  • Hoe hou je jouw energie op peil?
  • Visie en verdieping op het begeleiden van studenten
  • Veilige communicatie

 

“De ware opvoeding bestaat hierin dat we het beste uit onszelf halen. Welk boek kan beter zijn dan het boek van de menselijkheid”? (Gandhi)

Het aanbod van Esencia Training & Coaching

U

(Leiderschaps)trainingen

Maatwerk voor onderwijsinstellingen

U

Integratieve psychotherapie

Contact

Telefoonnummer

06 – 54 72 57 04

Email

info@esenciatrainingencoaching.nl

Adres

Heart House, Huizerweg 54 Bussum