Begeleidings-programma's voor onderwijsinstellingen

Maak een afspraakOver ons

   Esencia training en coaching een solide partner in het begeleiden van zowel studenten als hun begeleiders in het hogere onderwijs.

 

Sinds 2015 heeft Esencia veel langstudeerders begeleidt bij het kunnen afronden van hun studie. Alsmede hun begeleiders getraind in het kunnen begeleiden van studenten die vastlopen. Dit vraagt een andere benadering dan de standaard begeleiding. Vanuit ervaring kunnen we zeggen dat een aantal ingrediënten hierin van essentieel belang zijn. Het gaat dan om persoonlijke aandacht, eventuele blokkades doorzien en opheffen,  het zich vanuit intrinsieke motivatie weer kunnen verbinden met de studie (vaak is er alleen nog maar een excentrieke motivatie, zoals geld en/of ouders) en een supportgroep om zich heen te creëren. Studenten die, om wat voor reden ook, vertraging oplopen in  hun studie voelen zich eenzaam, onmachtig en missen een bedding. Daarnaast is er vaak een gevoel van schaamte en falen. Dit alles heeft geleid tot een negatieve spiraal waar het lastig is zelfstandig weer uit te komen. Met hulp van buitenaf en door contact te leggen met lotgenoten komen ze uit de negativiteit en krijgen weer vertrouwen in zichzelf van waaruit ze verbinding kunnen maken met de juiste motivatie om af te studeren. Dit alles kost tijd en een veilige setting van waaruit ze weg omhoog weer kunnen vinden om uiteindelijk met trots hun diploma in ontvangst te nemen. Voor een enkeling kan het betekenen dat het beëindigen van de studie zonder af te studeren de juiste stap blijkt. Deze stap daadwerkelijk zetten geeft dan bevrijding en de mogelijkheid door te gaan met hun carrière elders. 

 

Esencia voor docenten

Programma’s voor docenten

Esencia voor docenten

Programma’s voor studenten

Een organisatie in transitie vormt een potentieel aan nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, een juiste begeleiding en een duidelijke kader scheppen de veilige setting die nodig is om het proces zich te laten ontvouwen.

Het aanbod van Esencia Training & Coaching

U

(Leiderschaps)trainingen

Maatwerk voor onderwijsinstellingen

U

Integratieve psychotherapie

Contact

Telefoonnummer

06 – 54 72 57 04

Email

info@esenciatrainingencoaching.nl

Adres

Heart House, Huizerweg 54 Bussum