Over Stilte

door Barbara Hurd

Stilte remt het vluchten af, zodat in haar schuilplaats,
de behoefte verdwijnt om de chaos van kabaal te ontvluchten.
We laten de wereld dichterbij kruipen, we vallen op onze knieën,
alsof we het hart, als een klein beestje,
op eigen benen laten staan.

 

Mijn eigen ervaring

Zo’n acht jaar geleden had ik mijn eerste ervaring met een stilte driedaagse. Het was een Mondo Zen weekend (stroming vanuit het boeddhisme), waarvan ik van te voren niet wist dat het in stilte zou zijn. Of dat nou niet duidelijk gecommuniceerd was of dat ik zelf niet goed heb opgelet laat ik in het midden, waarschijnlijk een combi. Wat het in ieder geval bij me deed was dat ik recalcitrant werd. Ik had niet bewust gekozen voor stilte en wilde me daar dan ook niet aan confirmeren.  De drie dagen hebben voor mij dan ook in het teken gestaan van medestanders vinden in de niet stilte op een manier die (hoop ik) niet storend was voor de mensen die wel in stilte waren. Of dat laatste uiteindelijk gelukt is weet ik niet. Voor mij was destijds de tijd voor stilte nog niet rijp. Drie dagen in stilte zijn in een groep vraagt moed, aangezien je ultiem wordt teruggeworpen op jezelf, hetgeen je uiteindelijk steviger maakt. Later heb ik nog vele malen wel de kracht van stilte mogen ervaren vanuit een bewuste keuze.

De ideale situatie

Je zou kunnen denken dat de ideale situatie om in stilte te zijn is afgezonderd van iedereen, op een plek waar er alleen maar stilte is. Maar is dat waar? Ze zeggen wel dat het niet zo moeilijk is om verlicht te zijn alleen op een berg. Met verlicht bedoel ik dat je je verbonden weet en voelt met alles en iedereen om je heen en volledig autonoom, trouw blijvend aan jezelf, te werk kan gaan. De uitdaging ligt er in om deze staat van zijn in relatie tot anderen mensen in het dagelijkse turbulente bestaan te bereiken. Echter het kan wel helpen te oefenen in een omgeving die je wat meer faciliteert in de stilte. De stilte retraites van Esencia Stressmanagement en Advies  vinden plaats in Villa Buitenlust in Amsterdam. Een oase van rust in de hectiek van de stad en soms komt de hectiek ook wel dichtbij. Dat biedt mooie uitdagingen aan de deelnemers en aan ons als begeleiders.

Wat levert een stilte weekend je op?

Dat is voor iedereen weer anders. Bijna iedereen die zich inschrijft doet dit vanuit een  bepaalde behoefte of verlangen, of vanuit nieuwsgierigheid. Aan het begin van het weekend formuleren we dit verlangen tot een concrete doelstelling. Hiermee ga je de stilte in. Waarmee je de stilte weer uitgaat valt van te voren niet te voorspellen. Na jaren honderden mensen hierin te hebben ondersteunt kunnen we wel zeggen dat het iedereen veel oplevert. Het faciliteert een verinnerlijkt proces. Doet een appél op de eigen innerlijke wijsheid die in ieder van ons als krachtige bron aanwezig is echter vaak door de hectiek waarin we leven niet toegankelijk is als raadgever.

Interesse? Check dan op onze site wanneer er retraites gepland staan. Of bel vrijblijvend 0654725704.